Utasítások az akkumulátor biztonságos feltöltéséhez Biztonsági tippek töltéshez Autóakkumulátor beugratása,bikázás
← Töltés Jármű bikázása feltöltött VARTA akkumulátor felhasználásával

Autóakkumulátor beugratása,bikázás

ELŐSZÖR OLVASSA EL A A BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ OLDALT ÉS KÖVESSE A BIKÁZÓKÁBELEKHEZ MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN LEÍRT BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT

FIGYELMEZTETÉS — AZ AKKUMULÁTOROKBAN ROBBANÁSVESZÉLYES GÁZOK FEJLŐDNEK.

Ezen előírások azt célozzák, hogy a robbanásveszély minimálisra csökkenjen. Szikra, láng és cigaretta soha nem lehet az akkumulátor közelében.

 • A két akkumulátornak megegyező feszültségűnek kell lennie (6, 12, stb.).
 • A bikázás megkezdésétől mindig viseljen szakszerű szemvédőt és soha ne hajoljon az akkumulátor fölé.
 • Ne bikázzon hibás akkumulátort; vizsgálja meg mindkét akkumulátort, mielőtt csatlakoztatja a bikázókábeleket.
 • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőkupakok feszesek és egy szintben vannak.
 • Győződjön meg arról, hogy a járművek nem érintkeznek és hogy mindkét gyújtáskapcsoló „KI” állásban van.
 • Kapcsoljon ki minden elektromos berendezést (rádió, ventilátor, ablaktörlők, fények, stb.).

Pontosan és lépésről lépésre kövesse az alábbi utasításokat:

 1. Csatlakoztassa a pozitív (+) bikázókábelt a kisült akkumulátor pozitív (+) pólusához.
 2. Ugyanazon kábel (+) másik végét kösse a segítségnyújtó akkumulátor pozitív (+) pólusához.
 3. A negatív (-) bikázókábelt csatlakoztassa a segítségnyújtó akkumulátor negatív (-) pólusához.
 4. MOST KÖSSE UGYANAZON KÁBELT (-) A SEGÍTSÉGET FOGADÓ JÁRMŰ MOTORBLOKKJÁHOZ, TÁVOL AZ AKKUMULÁTORTÓL ÉS A KARBURÁTORTÓL.
 5. Győződjön meg arról, hogy a kábelek távol vannak a ventilátorlapátoktól, szíjaktól és mindkét motor mozgó alkatrészeitől.
 6. Indítsa be a motort és vegye le a kábeleket a csatlakoztatás FORDÍTOTT sorrendjében.